Amacımız

AMACIMIZ

Motivasyonu  yerinde  olmayan  öğrenciden  fazla  bir şey  bekleyemezsiniz. Merkezimizde  öncelikle  Öğrenci  Koçluğu  prensipleri  dahilinde  bunu  sağlıyoruz.Başarı  sonradan  zaten  kendiliğinden   geliyor
Amacımız, öğrencinin  yabancı  dil  becerisini geliştirmek,hayatın her safhasında  bunu  kullanabilmeyi  sağlamak adına  akademik başarısını  artırmaktır.    


Tüm  bunları yaparken  aynı  zamanda,

• Yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kurmayı,
• Belli ilkeler edinerek kendine güvenmeyi,
• Paylaşmayı,
• Soru sorarak çözümler üretmeyi,
• Yeni aktivitelerle tanışmayı,
• Yaratıcılığı geliştirmeyi,
• Araştırma yapmayı,
• Çevresiyle olumlu ilişkiler kazanmayı,
• Yarışmayı, sportmenliği ve centilmenliği,
• Çevre bilincini,
• Kendini özgürce ifade etmeyi,
• Etkin bir biçimde iletişim kurmayı destekleyeceğiz.